https://calculus.rs/f.aspx?uid=d078a995-1e5a-4a1f-9fca-fbeabd5c5730

Administriranje prava

Administrator je aplikacija namenjena definisanju korisnika i grupa korisnika koji imaju pravo pristupa bazi podataka, kao i dodeljivanju ovih prava na nivou pojedinačnih prozora i kontrola unutar svake aplikacije.