https://calculus.rs/f.aspx?uid=97b10608-3591-499f-b451-fd5dc305b934

Robno i materijalno knjigovodstvo

 • kartice i dnevnici robnog knjigovodstva
 • lager liste po jednom i više magacina
 • vođenje kartica istog artikla sa različitim jedinicama mere u različitim magacinima
 • automatske nivelacije cena u karticama jednog ili više magacina
 • kartice artikala po komitentima
 • formiranje proizvoljnog broja različitih cenovnika artikala i usluga u različitim valutama
 • evidencija cenovnika dobavljača
 • ulazne kalkulacije sa zavisnim troškovima nabavke robe
 • prenosne dostavnice sa kalkulacijom cena
 • ponude, profakture, fakture, otpremnice, rezervacije, izlazne kalkulacije, uvozno-izvozni poslovi...
 • mogućnost razdvajanja količina robe po proizvoljnim osobinama (boja, veličina ... ) i evidencije serijskih brojeva
 • hijerarhijsko grupisanje artikala, po proizvoljnim kriterijumima, uz preglede po grupama
 • definisanje poreskih tarifa po datumima promena i područjima na kojima se primenjuju
 • izveštaji o prometu robe po kupcima i artiklima
 • izveštaji o ukalkulisanom i obračunatom porezu
 • knjiga evidencije prometa i usluga (KEPU)
 • formiranje trebovanja i porudžbenica prema minimalnim i maksimalnim količinama na zalihama
 • formiranje proizvoljne recepture (sastavnice) gotovog proizvoda u ponudi ili profakturi, prema željama kupca (konfigurator gotovog proizvoda), uz obračun cene koštanja i prodajne cene proizvoda i automatsko formiranje radnih naloga i pratećih dokumenata
 • automatsko knjiženje kalkulacija i faktura u kartice robnog knjigovodstva uz istovremeno generisanje magacinskih dokumenta (prijemnice, otpremnice, ... )
 • automatsko knjiženje u glavnu knjigu
 • automatsko ažuriranje cenovnika na osnovu ulaznih kalkulacija
 • magacinski dokumenti (prijemnice, otpremnice, povratnice, izdatnice, popisne liste, otpis, višak, reversi..)
 • količinski i finansijski izveštaji o utrošcima materijala po mestima troška
 • automatsko knjiženje u glavnu knjigu