https://calculus.rs/f.aspx?uid=41116ff6-e383-4e13-a43f-e22db3e526e1

Kadrovska evidencija

 • evidencija radnih mesta
 • sistematizacija radnih mesta po organizacionim jedinicama sa potrebnom kvalifikacionom strukturom
 • videncija obrazovnih ustanova i obrazovnih profila
 • matični podaci o radnicima i članovima porodice i praćenje stambene problematike zaposlenih
 • evidencija funkcija u preduzeću na koje su zaposleni imenovani pored redovnog zaposlenja
 • evidencija diploma, zvanja i znanja koje zaposleni stiče tokom radnog veka
 • evidencija vojnih obveznika po vojnim odsecima i vojnih poziva
 • evidencija radnog staža
 • praćenje izostanaka sa posla po svim osnovima (bolovanja, godišnji odmori, plaćena i neplaćena odsustva, porodiljska bolovanja itd) i evidencija mirovanja radnog staža
 • evidencija povreda na radu i praćenje obaveznih lekarskih pregleda zaposlenih
 • štampanje rešenja o godišnjim odmorima i odsustvima i obračun prava na godišnji odmor po svim osnovima
 • uporedni izveštaj o stanju zaposlenih i sistematizaciji radnih mesta
 • izveštaj o trenutnoj kvalifikacionoj strukturi