https://calculus.rs/f.aspx?uid=8613fced-fb09-439c-bda8-95ed75237996

Finansijska operativa

 • izvodi žiro računa
 • blagajničko poslovanje u različitim valutama sa evidencijom po sredstvima plaćanja
 • knjige ulaznih i izlaznih faktura i profaktura
 • kartice i zbirni pregledi stanja kupaca i dobavljača
 • zatvaranje zaduženja i uplata u različitim valutama, delimično zatvaranje
 • pregled dospeća ulaznih i izlaznih faktura sa štampanjem virmana
 • evidencija spornih potraživanja i dugovanja
 • knjiga troškova i prihoda po organizacionim jedinicama i vrstama troškova i prihoda
 • evidencija troškova i prihoda po proizvoljnim analitikama (radnici, org.jedinice, projekti, gradilišta...)
 • grafikoni prihoda i rashoda u određenom periodu
 • multilateralne kompenzacije
 • obračun kamata na sporna i zakasnela dugovanja i potraživanja
 • štampanje proizvoljnih virmana
 • automatsko formiranje i štampa faktura, radnih naloga i pratećih proizvodnih dokumenata po plaćenim profakturama
 • automatsko knjiženje ulaznih i izlaznih faktura, izvoda i blagajne u glavnu knjigu
 • evidencija poreza na dodatnu vrednost (PDV)
 • pregled PDV-a