https://calculus.rs/f.aspx?uid=a6e9550e-25c4-4513-a181-2847525f3b93

Plate

 • evidencija matičnih podataka o radnicima i evidencija radnih mesta
 • evidencija zapošljavanja radnika po radnim mestima
 • praćenje radnog staža zaposlenih
 • evidencija promena i načina obračuna dažbina (poreza i doprinosa na teret zaposlenih i poslodavca) po tarifama (za redovne radnike, invalide, porodilje itd.)
 • proizvoljno definisanje kriterijuma i načina obračuna zarada (vrste rada: redovan, prekovremeni, noćni, stimulacije, korekcije, topli obrok, obustave, krediti itd)
 • proizvoljan broj obračuna tokom meseca
 • mogućnost otvaranja više kartica za jednog radnika unutar jednog obračuna
 • mogućnost deljenja isplate za jednog radnika na više mesta isplate (blagajna i više tekućih računa)
 • obračun zarade od neto ka bruto iznosu i obrnuto
 • specifikacija poreza i doprinosa po svakom radniku i po organizacionim jedinicama
 • rekapitulacije svih kriterijuma (radnih časova i obračunatih iznosa ) po organizacionim jedinicama
 • štampanje virmana za poreze, doprinose i isplate
 • specifikacija iznosa za isplatu po mestima isplate (blagajne i banke)
 • štampanje zakonom propisanih obrazaca za isplatu zarada i M4 obrazaca