https://calculus.rs/v.aspx?uid=f8eba40c-e294-417b-902d-3efd1d6c4230

Vanredno obaveštenje za slanje dokumenata u SEF

Svi korisnici B2B servisa "eFaktura" (SEF), "Moj eRačun" i "Paragraf Lex Kancelarko" moraju obavezno da pređu na novu verziju Calculusa, koja će biti dostupna od subote 25.06.22 ujutro. Do tada ne bi više trebalo slati fakture iz Calculusa preko ovih servisa ako se šalju budžetskim korisnicima ili ste i sami budžetski korisnik. Ovo je neophodno zbog izmena u SEF-u, gde je uvedena opcija za izbor slanja dokumenata u CRF, kao i novo pravilo da se knjižna odobrenja i zaduženja nikada ne šalju u CRF, a izmene su sproveli ili će ih sprovesti u petak 24.06.22 i servisi Moj eRačun i Kancelarko. Specijalno za servis Kancelarko, nijedan dokument poslat iz starije verzije Calculusa u Kancelarko neće biti registrovan u CRF. Detaljnije objašnjenje biće dostupno u izmenama u verzijama programa i u Calculus uputstvima za B2B servise prilikom objave nove verzije u subotu 25.06.22.

Calculus tim