https://calculus.rs/v.aspx?uid=dd86ca9d-f725-4329-9670-4d1d2dff466e

Calculus - SEF

Calculus obaveštenje korisnicima eFaktura

Poštovani korisnici i partneri,

U Calculusu d.o.o. je u toku intenzivno prilagođavanje novim pravilima SEF-a Ministarstva finansija, objavljenim 11.04.22 i 19.04.22, novim pravilima servisa Moj-eRačun, kao i integracija sa servisom Kancelarko. Nova verzija prilagođena SEF-u i servisu Moj-eRačun se očekuje u subotu 23. aprila 2022. godine, a verzija za servis Kancelarko u prvoj polovini maja.

Zbog svakodnevnih izmena specifikacija i interfejsa servisa SEF, koji još uvek ne funkcioniše pouzdano niti je u svim segmentima usklađen sa sopstvenim specifikacijama, a zbog čega i servisi Moj-eRačun i Kancelarko, kao i svi ostali informacioni posrednici, svakodnevno prilagođavaju svoje interfejse, u narednom periodu su mogući problemi u radu i povremena neusklađenost Calculusa sa svim ovim servisima, pa Vas molimo za strpljenje i razumevanje. Takođe, ne preporučujemo da koristite produkcioni servis SEF-a dok ne bude doveden u stabilno stanje, već koristie samo demo servis radi testiranja. Ni servis Moj-eRačun još uvek nije aktivirao komunikaciju sa produkcionim okruženjem SEF-a.

Molimo Vas da, posle objavljivanja novih verzija, detaljno pratite informacije na sajtu u sekciji Izmene u verzijama programa, kao i da proučite opšta uputstva za B2B servise, uputstva za SEF (bez obzira na to da li koristite usluge informacionog posrednika) i uputstva za servise Moj-eRačun i Kancelarko (u pripremi), na Calculus portalu, jer će biti značajno izmenjena u odnosu na ranije specifikacije i pravila.

Calculus tim