https://calculus.rs/v.aspx?uid=b03932da-9c64-440e-a4b8-f9887f76fb8b

DMS

Moj-DMS je sistem za upravljanje i tok poslovnih dokumenata koji omogućava digitalno razvrstavanje, pretragu, odobravanje i elektronsko potpisivanje svih vaših dokumenata.

Moj-DMS | Upravljanje elektronskim dokumentima

Moj-eRačun